Nakipaghoneymoon sa Litro... nanganak ng 12oz.

Isa na namang dahilan para sa "Proud to be Pinoy" slogan,
dahil hindi Pilipino ang gumawa nyan.