Pag-isipan

Ang mga taong tunay na nagmamahalan ay hindi nagkakaroon ng happy ending...

Dahil ang tunay na pagmamahalan ay walang katapusan.

-MgaEpal.com