T-shirt ng Tunay na Talino.


Wag kang matakot magsuot nito.Hindi naman nakalagay na sasagot ka ng tama.