Ang question mark lang ang punctuation na nagbubunga ng kaalaman.

Mas pipiliin mo bang magtanong at magmukang tanga panandalian? O wag magtanong at maging tanga habang-buhay?