Ang slapstick humor daw ay para sa mga taong mababa ang I.Q. dahil wala kang dapat intindihin at ang kailangan mo lang gawin ay manood.

Hindi kami naniniwala jan dahil ang slapstick humor ay ginagamitan parin ng timing.Hanggang tatlong beses lang uulit-uliting panoorin ng normal na tao. Ang manood nito ng higit sa tatlong beses ay may seryosong problema sa utak.