Back to basics

Nung unang panahon, walang kalat kaya malinis ang kapaligiran.
Nung unang panahon, walang loggers kaya mayabong ang mga puno sa kagubatan.
Nung unang panahon, walang toxic waste kaya malinaw ang tubig sa dagat.
Nung unang panahon, walang smoke belchers kaya sariwa ang simoy ng hangin.
Nung unang panahon, nakabahag lang lahat kaya nakalabas ang mga dede.

Ibalik ang sigla ng mundo nung unang panahon.