BALIWood


MRT yan sa Singapore, hindi dito sa Pilipinas. Baka lang magkalat ka ng maling impormasyon at mapahiya ka, kami pa ang sisihin mo.