Filipino Ninjas

Panatang makaputo, iniibig ko ang mga puto, ito ang puto ng aking lahi...

Kung kaya mong gumawa ng makabayang obra na kasinglaki ng pader gamit ang mga puto, ninja ka.

Mainit-init at malinamnam na saludo para kay Rufo "Mang Rudy" de la Cruz at sa kanyang makabayang puto.

Mang Rudy: Puto Ninja

Feature at picture hinugot dito