For emergency use only?


Hanggat' hindi ka namimilipit sa kakapigil, hindi ka pwedeng pumasok.