Hindi magiging sapat na lunas ang "sorry" sa pinagkait na respeto.

"Naghihilom ang sugat, ngunit may pagkakataon na kikirot ang peklat."

-MgaEpal.com