Kahit hindi ka sanay... kahit nakokornihan ka... at kahit makornihan sila... yakapin mo ang nanay mo ngayong araw.

Ngayong Mother's Day, isang masarap na yakap ang magsasabi sa babaeng nag-ire sayo kung gaano ka nagpapasalamat na parte sya ng buhay mo.

Happy Mother's Day ng ina mo.