"Libre lang mangarap."

Pero may kabayaran ang katuparan ng mga pangarap.


Pagod . Oras . Sakripisyo