Ang kawawang laway.

Ang tuyong luha, muta...
Ang tuyong luga, tutuli...
Ang tuyong sipon, kulangot...

Pero ang tuyong laway, ay tuyong laway lang.

Dahil walang kinikilingan ang MgaEpal.com, at itinataguyod namin ang pantay na karapatan ng mga bodily waste, bibinyagan namin ang tuyong laway.

Magmula sa araw na ito, kikilalanin ang tuyong laway sa tawag na... tura.

Tura: Tuyong dura