Ang sayaw na pangyabang ng mga "long".

Wag mo nang subukan yan dahil magmumuka ka lang tanga. Lalo na kung "short" ka, dahil magmumuka ka lang kumekembot.