Back to school na naman ng mga estudyante...

Back to school parin ang mga tinalikuran ang pag-aaral.


Nakuha mo?.... Back = Likod... tina-likuran... nakakatawa yan...


Tumawa ka!