"Miss, gusto mo ba makakita ng ahas?""Miss ulo pa lang yan, napapasigaw ka na."