Kalokohan ang mga C.R. na may bayad.

Gagastos ka na naman para lang ilabas yon.