"Kung kaya ng iba, kakayanin mo rin!"

Pero kung kaya na ng iba baket ka pa magpapagod? Kaya naman pala nila, pabayaan mo na sila.