Kung merong pampagana kumain...

...meron ding kinakain na pampagana.


Lolo: Waiter, bigyan mo ako ng isang chicken submarine...

Lola: Hoy! Anong chicken submarine?!! Mag-iisda ka!