Kung sino man ang gumawa nito, gusto lang makakita ng bird.


Brad, paki tingnan naman ako, iihi lang ako sandali. Salamat.