Magalit na ang magagalit, pero hindi talaga bagay ang pangalan ng "U-KISS" sa kanila...

Alam mo naman kung ano ang bagay.
Basta hindi "KISS" at nagsisimula sa letter "S".
4 letters ito.

Sing... "U-SING" dahil kumakanta sila...
picture hugot dito