Masamang gawain ang pakikipagsuntukan... kung hindi ka marunong.Sa lahat ng suntukan, may magtatagumpay at may talunan.
Sa suntukan na 'to, nagtagumpay ang dalawang gagong 'to sa pagpapasakit ng mga ulo ng nanuod.
Ang talunan ay tayong mga nanuod at nagsayang ng 49 seconds ng buhay natin.