Pag lalake ang papasok sa club: No shirt no service...

Pag babae ang papasok sa club?

No shirt, no charge.