Panggap-mahirap


Ang kinakapos sa pera at mayaman sa pangarap

Ang walang ginagawa kahit alam naman ang dapat

Ang hindi pa kumikilos at panay lamang ang sipat

Mga tao na kawawa na nagpapanggap-mahirap


"Wag kang dumagdag sa hadlang ng sarili mong pag-unlad."