Para sa henerasyon na hindi na inabutan ng "SLAMBOOK".

Slambook: Ang ginagastusan ng mga elementary students noon para lang malaman nila kung sino ang may crush sakanila. Parang profile sa Facebook ang tema ng mga tanong. At sa dulo ay may pagsusulatan ng dedication para sa may ari nung slumbook. Narito ang mga pinaka sikat ng acronyms na binabagsak sa dedications

J.A.P.A.N. - Just Always Pray At Night

A.T.O.Y. - Always Thinking Of You

I.T.A.L.Y.- I Trust And Love You

S.A.S.A.Y.A. - Stay As Sweet As You Are

H.A.K. - Hugs And Kisses

S.W.A.K. - Sealed With A Kiss

T.C.C.I.C. - Take Care Coz I Care


F.U. - Futangina U