"A picture is worth a thousand imaginations."Nagbigay ng standing ovation ang mga lalake... kahit mga nakaupo.
At biglang humaba ang pila sa CR pagtapos ng pikturan.