Alak at talento.
Gumawa nalang tayo ng ganitong reality show. Labanan ng mga manginginom. May pabilisan lumaklak. Padamihan ng matatagayan sa loob ng isang minuto. Padamihan ng isusuka. Pagalingan magbukas ng bote gamit ang lighter, kutsara, ngipin, pilik mata, at kung ano-ano pa. Tatawagin natin 'tong "Pinoy Beer Brother".