Ang mga nahulihan ng "wang wang".

Pagkatapos idiklara ni President Noynoy Aquino na bawal gumamit ng "wang wang" ang public, /private cars, sundalo, pulis, at civilian, patuloy parin ang pag-gamit ng "wang wang" ng mga abusado.
Tigas talaga ng ulo...