Ang tunay na kasiyahan ay hindi makukuha sa bulsa na puno ng pera...

...Ito ay makukuha sa puso na puno ng pagmamahal...

...sa isip na puno ng maliligayang ala-ala...

...at sa bibig na puno ng alak.