Batang may originality.

Teacher: Kids, anong gusto nyo maging, pag laki nyo?

Dino: Abogado po, para maipagtanggol ang naaapi at makatulong sa kapwa.

Jenny: Maging teacher po. Magtuturo ako sa public school para makatulong sa kapwa.

Paulo: Doctor po, para magamot ang may sakit at makatulong sa kapwa.

Reggie: Maging pulis po para mahuli ang masasamang tao at makatulong sa kapwa.

Nina: Maging nurse sa Red Cross, para po makatulong sa kapwa.

Leo: Maging presidente ng Pilipinas, maglilingkod po ako ng tapat para makatulong sa kapwa.

Emong: Gusto ko po maging kapwa...