Direct to the point.


Mabuti nang malinaw ang usapan.