Hopeless

"Kabataan ang pag-asa ng bayan."

Pero ang legal age para tumakbo bilang presidente ay 40? Wow batang-bata.