In Law

Kung ang magulang ng asawa mo ay mother-in-law at father-in-law mo, at brother-in-law o sister-in-law mo ang kapatid ng asawa mo, at kapatid nila ang asawa mo, edi ibig sabihin siblings-in-law kayo ng asawa mo. Kung naghoneymoon kayo ng asawa mo at siblings-in-law kayo, edi incest-in-law ang ginawa nyo.

Diba?