Magpapatali ka ba sa limitadong pagtuturo ng iba, o magiging dakila sa pagtuklas ng mas malawak na kaalaman?

"Mas maganda tingnan ang pagtubo ng halaman na tinali at sapilitang hinubog ang mga tangkay, pero mas nagbubunga ang halaman na lumago ng malaya." -MgaEpal.com