Naks concern...


Dahan dahan kang mahulog sa ilog.