Pangbasag ng araw.

Kung dinala ka ng tadhana para mapanuod itong video na 'to, hindi ka mahal ni Lord.