Team Work

Sa synchronize swimming, kapag nalunod yung isa, magpapalunod din ba yung iba?