Walang pink at may hello kitty na hindi nagiging cute para sa mga babae.



Ang babaeng magsasabi na hindi cute yan, sinungaling.
Wala na, sinabi na namin, wala nang bawian.