Abra kadabra magmumukang tanga ka!

Hindi lahat ng ngipin mo ay abot ng dila mo.
Totoo o hindi?

Ayan na, magmumuka ka nang tanga.