Alamat ng Vegetarian

Nung unang panahon, may dalawang magkaibigan na caveman. Araw-araw, nagha-hunting sila para may makain. Isang araw, habang nagha-hunting