Ang cool off sa relationship ay ginagawa lang ng mga tangang magshota. Ang tawag sakanila ay magshotanga.

"Ayaw kong maghiwalay tayo, cool off lang. Gusto ko lang ng space."


Gusto mo ng SPACE? Ano ka, astronaut? Gago!