Diverse diet...

Ang mga elepante ang isa sa mga hayop na hindi maselan sa pagkain. Kaya pala sila matabachoy. Para mamentain ang figure nila, ang mga elepante ay kumukuha ng sustansya mula sa iba't-ibang klase ng pagkain.

Dahon, para sa fibers...


Melon, para sa vitamin C at water content...


Kalabasa, para sa vitamin B1 at folic acid...


Saging, para sa potassium...


Mani, para sa mono-unsaturated fats at protein.