Filipino Ninjas

Tunay na ninja lang ang may lakas ng loob na mag-racing pababa ng Banaue, Ifugao gamit lang ang scooter na yari sa kahoy, at hindi nakukuhaan ng lisensya kahit walang helmet.


Tungkol sa mga "Ifugao Bikers" basahin DITO
Video DITO


Wala na sigurong kapares ang pakiramdam ng pag-i-iscooter habang nakabahag.

Ifugao Bikers: Scooter Ninja


picture hugot dito