"Laughter is the best medicine"

Kung may sipon ka, gagaling ka ba sa kakatawa?
Kung nagtatae ka, magagamot ba yan sa paghalakhak mo?
Ilang tao na ba ang gumaling sa bulutong dahil humagikhik sila?

Ang mga sagot jan ay "hindi" at "wala". Pero totoo parin na "Laughter is the best medicine." Dahil pagtawa ang pinaka murang bagay na nagdadala ng kaginhawahan, kahit konti lang, sa kahit na anong sakit.
Ang drama.