Kultura

Ang daga sa mmmm sinasamba dito diri

elepante sa iba sinasamba dito pang asar

baka sa iba samba.. dito kinakain