Madugo


Dahil ang regla ay nilalabas, hindi pinapasok.