Nasa San Miguel ang Best Import at Best Player of the Conference. Kung papano nakasilat si Tim Cone, wala na kaming pakialam. Congratulations ulit, Alaska.