Para sa mga taong ugali magpalit ng letters sa salita para lang makaimbento ng koneksyon sa mga bagay-bagay...

Ang sabi ng iba, kapag pinalitan ng letter "H" ang letter "P" sa salitang Porn ito ay magiging Horn. Horn o sungay na isang malakas na signo ng demonyo. Pero baket hindi nila binanggit na kapag pinalitan ng "B" ang "P" sa salitang Porn ito ay magiging born. Born dahil may mga mag-asawa na nakakabuo ng baby dahil sa epekto ng porn. Pwede ding ipalit sa "P" ang "C" at maging corn. Corn dahil ang corny nito.

Nagsayang ka lang ng oras. Walang moral lesson 'to.