Right mistake...


"Ok na sana, nag-apology-apology pa, booyset..." -George