Unbreakable

Gina: Lance, hihiwalayan na kita.

Lance: Ok, kita na lang ulit tayo mamaya.

No, I mean it's over.Lance, break na tayo.

Sige lunch break na tayo.

Iiwanan na kita, gusto kong mapag-isa.

Sama ako sayo, gusto ko din mapag-isa.